Đồ thể thao

Thuật ngữ đồng hồ chỉ dân trong nghề mới biết

Đồng hồ đeo tay cũng như các vật dụng khác luôn có những thuật ngữ cơ bản khi sử dụng vì vậy những người thường xuyên sử dụng đồng hồ đeo tay nắm rất rõ những thuật ngữ này nhưng những mới sử dụng hoặc ít quan tâm sẽ chưa …