Uncategorized

‘Sự thành công

‘Sự thành công, xe cộ, nhà cửa, những thứ mà tôi nghĩ đã đem hạnh phúc đến cho tôi, khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui’. Làm việc ít đi, nghỉ ngơi nhiều hơn, không thức khuya nữa, đi tập gym thôi trì …